thumbnail - Muốn từ bỏ việc học nhưng thấy có lỗi với cha mẹ
Quân Mạnh
Hà Nội

Muốn từ bỏ việc học nhưng thấy có lỗi với cha mẹ

Em là sinh viên năm hai, điểm tích lũy hiện tại chỉ ở mức trung bình, đang chán nản việc học kể từ khi đi làm thêm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác