thumbnail - MV Đi Trong Mùa Hè của Đen giành Top 1 Trending YouTube Việt Nam
Thức SG
Hà Nội

MV Đi Trong Mùa Hè của Đen giành Top 1 Trending YouTube Việt Nam

VTV.vn - Chỉ sau 1 ngày phát hành, MV giành Top 1 Trending Music và sau 45 tiếng, MV Đi Trong Mùa Hè giành Top 1 Trending YouTube Việt Nam.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác