thumbnail - Mỹ bất ngờ khi Nga nói rời Trạm vũ trụ quốc tế sau 2024: Số phận ISS sẽ đi đâu về đâu?
Lan đột biến
Hà Nội

Mỹ bất ngờ khi Nga nói rời Trạm vũ trụ quốc tế sau 2024: Số phận ISS sẽ đi đâu về đâu?

Phía Nga có kế hoạch xây dựng trạm không gian riêng cho mình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác