thumbnail - Mỹ có suy thoái khi GDP giảm 2 quý liên tiếp?
Duy Tân
Hà Nội

Mỹ có suy thoái khi GDP giảm 2 quý liên tiếp?

Số liệu GDP đang thổi bùng cuộc tranh luận liệu Mỹ có suy thoái hay không, khi GDP giảm nhưng việc làm và tiêu dùng vẫn ổn định. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác