thumbnail - Mỹ nêu nhiều đề xuất với ASEAN về an ninh biển, năng lượng sạch
Liên Hương
Hà Nội

Mỹ nêu nhiều đề xuất với ASEAN về an ninh biển, năng lượng sạch

Mỹ tuyên bố sẽ tài trợ 40 triệu USD cho phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng sạch, 60 triệu USD tăng cường hợp tác biển và 150 triệu USD để triển khai sáng kiến Tương lai y tế cho khu vực ASEAN.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác