thumbnail - 'Mỹ nhân' khiến 5 giám đốc sở Y tế, Giáo dục vào tù là ai?
Minh DucTRan
Hà Nội

'Mỹ nhân' khiến 5 giám đốc sở Y tế, Giáo dục vào tù là ai?

Đã có ít nhất 5 giám đốc sở Y tế, sở Giáo dục của nhiều tỉnh dính vào lao lý bởi liên quan đến doanh nghiệp do một phụ nữ có nhan sắc sáng lập, danh sách này có thể còn chưa dừng lại.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác