thumbnail - Mỹ tài trợ 14,2 triệu USD cho 3 đại học Việt Nam
Trường Sơn
Hà Nội

Mỹ tài trợ 14,2 triệu USD cho 3 đại học Việt Nam

(NLĐO)- Dự án tài trợ nhằm mục tiêu để các ĐH Việt Nam đạt được những thay đổi mang tính bền vững, từ đó có thể chuyển giao hoặc nhân rộng thành mô hình và khung tham khảo cho hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam nói chung.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác