thumbnail - Mỹ tài trợ 14,2 triệu USD cho dự án đổi mới giáo dục đại học
Tuấn Anh
Hà Nội

Mỹ tài trợ 14,2 triệu USD cho dự án đổi mới giáo dục đại học

Dự án kéo dài 5 năm, hướng đến hỗ trợ ba cơ sở giáo dục đại học lớn của Việt Nam gồm ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Đà Nẵng trong các lĩnh vực quản trị, đào tạo, nghiên cứu và kết nối với doanh nghiệp
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác