thumbnail - Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng
Viễn Đông
Hà Nội

Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Ngày 31/7, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác