thumbnail - NAFOSTED công bố các Hội đồng ngành KHXH&NV nhiệm kỳ 2022 - 2024
Quân Mạnh
Hà Nội

NAFOSTED công bố các Hội đồng ngành KHXH&NV nhiệm kỳ 2022 - 2024

Theo thông tin trên cổng thông tin điện tử của Quỹ NAFOSTED, Quỹ đã công bố danh sách 63 nhà nghiên cứu thuộc 7 hội đồng khoa học ngành KHXH&NV nhiệm kỳ 2022-2024.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác