thumbnail - Năm học mới học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất vào 22-8, các khối lớp khác sớm nhất 29-8
Duy Tân
Hà Nội

Năm học mới học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất vào 22-8, các khối lớp khác sớm nhất 29-8

TTO - Bộ Giáo dục và đào tạo vừa ban hành khung thời gian năm học 2022-2023, theo đó học sinh lớp 1 các trường công lập tựu trường sớm nhất vào ngày 22-8, các khối lớp khác tựu trường sớm nhất vào 29-8.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác