thumbnail - Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: 'Chưa đi chưa biết Sài Gòn'
Cường bếu
Hà Nội

Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: 'Chưa đi chưa biết Sài Gòn'

Ở Sài Gòn mọi thứ đều rất đắt đỏ và sự xa hoa đã lên ngôi. Chúng tôi xin trích một đoạn văn thú vị từ Indo-Chine française (Đông Dương thuộc Pháp) của các ông Bouinais và Paulus về kiểu sống ở Sài Gòn, được bác sĩ Baurac dẫn lại trong bộ sách Nam kỳ và cư dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác