thumbnail - Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Sài Gòn hoa lệ
Cường bếu
Hà Nội

Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Sài Gòn hoa lệ

Sau loạn Lê Văn Khôi, vua Minh Mạng cho phá hủy tòa thành do ông Olivier de Puymanel dựng dưới thời Gia Long. Thành được thay thế bằng một công trình nhỏ hơn mà sau này bị người Pháp chiếm vào năm 1859.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác