thumbnail - Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Thủ phủ của Nam kỳ xưa
Thức SG
Hà Nội

Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Thủ phủ của Nam kỳ xưa

Nhìn tổng thể, thành phố Sài Gòn bị giới hạn: phía bắc bởi rạch Thị Nghè và sông Sài Gòn, phía nam là rạch Bến Nghé và phía tây là Đồng Mả Mồ rộng lớn. Sở dĩ nơi này có tên như vậy là vì người An Nam đã chôn cất người chết ở đó từ thời xa xưa và xây những lăng mộ được giữ gìn cẩn trọng nhờ các quy ước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác