thumbnail - Năm nào cũng bắt thầy cô đánh giá chuẩn nghề nghiệp, tìm-tải minh chứng làm gì?
Minh DucTRan
Hà Nội

Năm nào cũng bắt thầy cô đánh giá chuẩn nghề nghiệp, tìm-tải minh chứng làm gì?

GDVN- Lãnh đạo Bộ hãy lắng nghe của giáo viên dưới cơ sở mà bỏ việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp vô bổ, tốn thời gian để giảm đi áp lực không cần thiết hiện nay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác