thumbnail - Nam Ô - Ngôi làng huyền sử bên chân sóng: Người “quan tâm quá đáng” đến làng cổ
Diệu Thúy
Hà Nội

Nam Ô - Ngôi làng huyền sử bên chân sóng: Người “quan tâm quá đáng” đến làng cổ

“Quan tâm quá đáng” là cụm từ mà ông Đặng Dùng, một con dân của làng Nam Ô, tự nói về mình khi được hỏi về quá trình tìm tòi, nghiên cứu và văn bản hóa những câu chuyện, tư liệu về làng cổ…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác