thumbnail - Nam sinh chuyên Lê Hồng Phong vừa giành HCV thể hình, vừa đỗ đại học RMIT
Viễn Đông
Hà Nội

Nam sinh chuyên Lê Hồng Phong vừa giành HCV thể hình, vừa đỗ đại học RMIT

“Trong bộ môn thể hình, áp lực tạo nên kim cương”, Đăng Khoa nhấn mạnh khi nói về việc tập luyện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác