thumbnail - Nan giải thu hồi hơn 2.000 tỷ đồng vốn tạm ứng đầu tư công quá hạn
Thu Trang
Hà Nội

Nan giải thu hồi hơn 2.000 tỷ đồng vốn tạm ứng đầu tư công quá hạn

Bộ Tài chính nêu rõ, hiện vốn tạm ứng quá hạn chưa thu hồi là 2.003,4 tỷ đồng; trong đó, nhiều khoản quá hạn lâu năm do dự án bị đình hoãn, dừng thực hiện, chủ đầu tư giải thể, nhà thầu phá sản...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác