thumbnail - "Nâng lãi suất, Việt Nam rút ra bài học nhìn từ câu chuyện của Fed"
Quốc Cường
Hà Nội

"Nâng lãi suất, Việt Nam rút ra bài học nhìn từ câu chuyện của Fed"

Chuyên gia nhận định với việc bảo vệ thành công ngưỡng 1.200 điểm, thị trường sẽ tích cực hơn, VN-Index sẽ có một nhịp hồi phục cuối tháng 9…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác