thumbnail - Năng lực thực tế của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
Cường bếu
Hà Nội

Năng lực thực tế của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp cần tập trung nâng cao cả về chất lượng và số lượng các nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 trong nước để gia tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng, chế biến chế tạo; từ đó nâng cao nội địa hóa các sản phẩm công nghiệp trong nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác