thumbnail - Nấu vàng miếng SJC để xuất khẩu
Tuấn Anh
Hà Nội

Nấu vàng miếng SJC để xuất khẩu

Tưởng như nghịch lý, Việt Nam đã nấu vàng miếng SJC - thường có giá cao hơn nhiều so với giá vàng thế giới quy đổi - để xuất khẩu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác