thumbnail - Nền kinh tế Việt Nam đã bước vào quỹ đạo phục hồi nhưng sức cầu còn hạn chế
Thu Trang
Hà Nội

Nền kinh tế Việt Nam đã bước vào quỹ đạo phục hồi nhưng sức cầu còn hạn chế

Chính phủ đánh giá mặc dù tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam cuối năm 2021, đầu năm 2022 có những chuyển biến rất tích cực nhưng hậu quả của dịch hết sức nặng nề
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác