thumbnail - Nền tảng vĩ mô ổn định sẽ giúp dự báo giá bất động sản ổn định lại?
Lan đột biến
Hà Nội

Nền tảng vĩ mô ổn định sẽ giúp dự báo giá bất động sản ổn định lại?

Trong thời gian tới, các chủ đầu tư có khả năng sẽ phải đối mặt không ít khó khăn liên quan đến việc thu xếp nguồn vốn, huy động nguồn lực để phát triển dự án. Từ đó, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, bỏ lỡ những cơ hội thị trường nhất định hoặc buộc họ phải tiếp cận những kênh huy động khác trên thị trường vốn với chi phí cao hơn, rủi ro “bào mòn” lợi nhuận doanh nghiệp…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác