thumbnail - Nếu dùng 1.000 tỷ đồng mua LUNA ngày 5/4, nay chỉ còn 10.000 đồng
Liên Hương
Hà Nội

Nếu dùng 1.000 tỷ đồng mua LUNA ngày 5/4, nay chỉ còn 10.000 đồng

Bỏ hàng trăm triệu đồng để đầu tư vào dự án LUNA, nhà đầu tư gần như mất trắng. Vì thua lỗ, nhiều người có những quyết định tiêu cực.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác