thumbnail - "Nếu không bao giờ muốn lỗ thì không thể nào đầu tư vào cổ phiếu, chỉ có thể mua quỹ trái phiếu"
Lan đột biến
Hà Nội

"Nếu không bao giờ muốn lỗ thì không thể nào đầu tư vào cổ phiếu, chỉ có thể mua quỹ trái phiếu"

Thời gian qua, mặc dù vĩ mô của Việt Nam rất sáng nhưng VN-Index là một trong những chỉ số giảm nhiều nhất thế giới. Đó không phải phản ứng quá đà mà bởi vì năm 2020-2021 rất nhiều cổ phiếu đã tăng một cách hơi quá so với giá trị thực của họ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác