thumbnail - New Zealand thiếu lao động trầm trọng
Duy Tân
Hà Nội

New Zealand thiếu lao động trầm trọng

Cũng như nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, New Zealand đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác