thumbnail - Nga có thể rút khỏi Thương mại Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới
Cường bếu
Hà Nội

Nga có thể rút khỏi Thương mại Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới

Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại các tổ chức quốc tế đã được gửi đến quốc hội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác