thumbnail - Nga công bố video trực thăng Ka-52 khai hỏa phá hủy mục tiêu ở Ukraine
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Nga công bố video trực thăng Ka-52 khai hỏa phá hủy mục tiêu ở Ukraine

Nga công bố video trực thăng Ka-52 khai hỏa phá hủy mục tiêu ở Ukraine. Nga cong bo video truc thang Ka-52 khai hoa pha huy muc tieu o Ukraine VIDEO CLIP
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác