thumbnail - Nga đăng video trực thăng tập kích sở chỉ huy Ukraine
Minh DucTRan
Hà Nội

Nga đăng video trực thăng tập kích sở chỉ huy Ukraine

Quân đội Nga công bố hình ảnh biên đội trực thăng Ka-52 phá hủy nhiều mục tiêu của Ukraine, trong đó có sở chỉ huy và xe thiết giáp. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác