thumbnail - Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cây cầu chiến lược ở Kherson
Duy Tân
Hà Nội

Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cây cầu chiến lược ở Kherson

Lãnh đạo chính quyền quân sự-dân sự vùng Kherson, ông Kirill Stremousov cho biết, không có cuộc không kích nào nhằm vào cây cầu này, mọi thứ đều bình thường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác