thumbnail - Nga-Đức tiếp tục “ông nói gà, bà nói vịt” về turbine mang đi bảo dưỡng của Nord Stream 1
Viễn Đông
Hà Nội

Nga-Đức tiếp tục “ông nói gà, bà nói vịt” về turbine mang đi bảo dưỡng của Nord Stream 1

Đức công bố hình ảnh của turbine đã bảo dưỡng xong và nói turbine hoàn toàn sẵn sàng để được Nga nhận lại, trong khi Nga nói vẫn còn trở ngại đối với việc đưa turbine về Nga...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác