thumbnail - Nga duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ
Thức SG
Hà Nội

Nga duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

Lễ duyệt binh Chiến thắng kỷ niệm 77 năm ngày Liên Xô đánh bại phát xít Đức, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại diễn ra lúc 14h chiều nay tại Quảng trường Đỏ ở trung tâm thủ đô Moscow.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác