thumbnail - Nga giành quyền kiểm soát nhà máy điện lớn thứ 2 Ukraine
Duy Tân
Hà Nội

Nga giành quyền kiểm soát nhà máy điện lớn thứ 2 Ukraine

Ukraine xác nhận mất quyền kiểm soát nhà máy nhiệt điện Vuhlehirsk tại tỉnh Donetsk, đồng thời cho rằng đây chỉ là một lợi thế chiến thuật nhỏ của Nga.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác