thumbnail - Nga kiểm soát phần lớn miền Đông Ukraine
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Nga kiểm soát phần lớn miền Đông Ukraine

Chiến sự Ukraine: Quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với khu vực Donbas, tạo cho Điện Kremlin đòn bẩy lớn trong bất cứ cuộc đàm phán nào trong tương lai.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác