thumbnail - Nga mở hành lang nhân đạo tại Azovstal, Ukraine nói giao tranh ác liệt đang diễn ra
Gia Loc
Hà Nội

Nga mở hành lang nhân đạo tại Azovstal, Ukraine nói giao tranh ác liệt đang diễn ra

Nga thông báo sẽ ngừng bắn tại Mariupol trong vòng 3 ngày để mở hành lang nhân đạo sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác