thumbnail - Nga nói gì về khả năng tổng động viên cho chiến dịch ở Ukraine?
Quân Mạnh
Hà Nội

Nga nói gì về khả năng tổng động viên cho chiến dịch ở Ukraine?

Nga khẳng định tin đồn về khả năng ban bố tổng động viên cho chiến dịch ở Ukraine là vô căn cứ, nhằm gieo rắc sự hoang mang trong dân chúng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác