thumbnail - Nga sẵn sàng thảo luận trao đổi tù nhân với Mỹ
Trường Sơn
Hà Nội

Nga sẵn sàng thảo luận trao đổi tù nhân với Mỹ

VTV.vn - Nga tuyên bố sẵn sàng thảo luận về việc trao đổi tù nhân với Mỹ thông qua kênh ngoại giao hiện có.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác