thumbnail - Nga sắp rút khỏi điểm nóng Kherson?
Fun Fun
Hà Nội

Nga sắp rút khỏi điểm nóng Kherson?

Nga được cho là sắp rút khỏi Kherson ở Ukraine trong lúc chính quyền Moscow được cho là chuẩn bị cho việc xung đột có thể kéo dài sang năm 2023.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác