thumbnail - Nga sẽ sử dụng UAV Iran như thế nào tại Ukraine?
Viễn Đông
Hà Nội

Nga sẽ sử dụng UAV Iran như thế nào tại Ukraine?

Giới phân tích đã đặt ra những câu hỏi về việc Nga sẽ sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Iran như thế nào tại Ukraine nếu nhận được.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác