thumbnail - Nga tái tuyên bố muốn giải phóng toàn bộ Ukraine
Trường Sơn
Hà Nội

Nga tái tuyên bố muốn giải phóng toàn bộ Ukraine

Đó là đánh giá của Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/7 sau khi bình luận về những nhận định của lãnh đạo nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) Denis Pushilin rằng "đã đến lú...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác