thumbnail - Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày Chiến thắng phát xít 9/5 | VOV.VN
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày Chiến thắng phát xít 9/5 | VOV.VN

VOV.VN - Lễ kỷ niệm lần thứ 77 ngày Chiến thắng phát xít 9/5 trên Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga đã bắt đầu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác