thumbnail - Nga, Ukraine trao đổi hơn 100 tù nhân
Quốc Cường
Hà Nội

Nga, Ukraine trao đổi hơn 100 tù nhân

Kiev trao đổi 110 công dân Nga lấy 110 tù nhân nữ bị Moskva giam, song hai phụ nữ Ukraine trong số này từ chối về nước. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác