thumbnail - Nga ứng phó ra sao với chiến lược thắt miệng túi của Ukraine tại Kherson
Tuấn Anh
Hà Nội

Nga ứng phó ra sao với chiến lược thắt miệng túi của Ukraine tại Kherson

Chiến lược của Ukraine là tấn công các cây cầu quan trọng ở Kherson, nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân đội Nga.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác