thumbnail - Nga và Thổ nhĩ kỳ thông qua tuyên bố chung về hợp tác song phương
Trường Sơn
Hà Nội

Nga và Thổ nhĩ kỳ thông qua tuyên bố chung về hợp tác song phương

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua một tuyên bố chung về hợp tác song phương và thúc đẩy giải quyết một số vấn đề của khu vực.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác