thumbnail - Nga và Ukraine điều quân chuẩn bị đánh lớn
Quốc Cường
Hà Nội

Nga và Ukraine điều quân chuẩn bị đánh lớn

Sau một thời gian tạm lắng, cả Nga và Ukraine bắt đầu gia tăng hoạt động quân sự, điều quân đánh lớn. Kherson đang là điểm nóng trên mặt trận quân sự hai nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác