thumbnail - Ngắm trang sức quý giá của Óc Eo - nền văn hóa cổ gần 1000 năm của Việt Nam
Thức SG
Hà Nội

Ngắm trang sức quý giá của Óc Eo - nền văn hóa cổ gần 1000 năm của Việt Nam

Tồn tại trong 10 thế kỷ đầu Công Nguyên, văn hóa Óc Eo được đặt tên theo nơi di vật đầu tiên được phát hiện: cánh đồng Óc Eo- Ba Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác