thumbnail - Ngân hàng ADB luôn sát cánh cùng Đài Tiếng nói Việt Nam
Thu Trang
Hà Nội

Ngân hàng ADB luôn sát cánh cùng Đài Tiếng nói Việt Nam

Hai bên vui mừng giới thiệu cho nhau những thành tựu hợp tác nổi bật trong những năm qua, đồng thời khẳng định tiếp tục củng cố và hợp tác tích cực hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là về công tác thông tin, tuyên truyền.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác