thumbnail - Ngân hàng bán tài sản thế chấp thu hồi nợ của Công ty Coco City tour
Thu Trang
Hà Nội

Ngân hàng bán tài sản thế chấp thu hồi nợ của Công ty Coco City tour

Vietinbank Đà Nẵng thông báo bán tài sản thế chấp xử lý khoản nợ 36,3 tỷ đồng của Công ty TNHH Coco City Tour.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác