thumbnail - Ngân hàng của gia tộc Madam Pang tham vọng có 1,2 triệu khách Việt
Duy Tân
Hà Nội

Ngân hàng của gia tộc Madam Pang tham vọng có 1,2 triệu khách Việt

KBank, ngân hàng lớn thứ ba của Thái Lan mới khai trương chi nhánh ở TP.HCM. Madam Pang cũng tham dự sự kiện này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác