thumbnail - Ngân hàng nắm nhiều trái phiếu doanh nghiệp, Ủy ban Kinh tế muốn làm rõ
Minh DucTRan
Hà Nội

Ngân hàng nắm nhiều trái phiếu doanh nghiệp, Ủy ban Kinh tế muốn làm rõ

Các ngân hàng tăng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, trong đó liên quan đến lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản tăng mạnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác